Journalføring

Som autoriseret jordemoder er jeg underlagt Sundhedslovgivningen, jf. Autorisationsloven kapitel 6 og skal derfor føre en journal over mine behandlinger i klinikken. Patientjournalen indeholder oplysninger, der er nødvendig for en sikker patientbehandling.

Det betyder at jeg fører journal over dine helbredsoplysninger hvor dit fulde navn, CPR-nummer, telefonnummer og mailadresse indgår. Disse oplysninger er kun indsamlet i behandlingsøjemed og til brug ved afregning og bogføring.

Jeg har tavshedspligt og er forpligtiget til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt i en periode på 10 år fra det seneste besøg i klinikken jf. Styrelsen for Patientsikkerhed. Du har ret til at få udleveret en kopi af journalen.

Booking af tider og afregning foregår via bookingsystemet Terapeutbooking, som behandler alle dine persondata forsvarligt, således at det opfylder kravene fra Persondataforordningen GDPR. Når du booker en tid i systemet vil du blive bedt om at give samtykke til opbevaring af dine persondata.

Er du medlem af Sygeforsikringen “Danmark” indberetter jeg fakturaen elektronisk efter hver behandling.

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine persondata direkte hos Datatilsynet, www.datatilsynet.dk